We are the world (Michael Jackson), notas para flauta

Notas para flauta del tema "We are the world" de Michael Jackson

so| la so| la
so| la la# la# do* do* la
la so| fa fa so|
fa so| fa so| la

la do* re* la so| la
do* re* do* re* la# la
so| fa fa la# la la#
do* do*

so| la so| la
la la# la# do* do* la
la so| fa fa so| fa
so| fa so| la
so| fa so| la
la do* re* la so| la
re* do* re* do* la# la
la so| fa re fa la#
la la# la#

Coro
la so| fa re
la so| la re do
la so| fa re
do re do re fa mi fa so| mi re do
la do* re* la so| la
re* do* re* do* la# la
so| fa re fa re fa la so| fa fa fa mi fa

do* do* fa fa la so| la la# la# do* do* la
la so| fa fa so| fa so| fa so| la
la do* re* la so| la
re* re* mi* re* do* la do*
la fa re fa re fa so| so|
la so| fa re la so| fa re do la so| fa re do re do re fa mi fa so| mi re do
la do* re* la so| la
re* do* re* do* la# la so| fa re fa re fa la so| fa fa mi fa

No hay comentarios:

Publicar un comentario