Irresistible (One Direction), notas para flauta


Notas para flauta de "Irresistible", tema del grupo One Direction (1D):

so|__
so|la,sido*re*
do* re* do* si la so|
mi so|so|misi__, la (BIS)

re__ mi so|(x5)fa#
re__ mi__so|la
re__ mi so|(x5)fa#
rere mi__so|la

so| so| la si re* si si
so| la so| la si si
so| la
si re* si si
so| la
so| la
so| so| mi so| la si

si__
la si si
mi si la
si la so| la
so| so| so| la, so| so|__

so|__
so|la,sido*re*
do* re* do* si la so|
mi so|so|misi__, la

re* do* si
si la si la
so| mi si
la so| si
la la so| mi
mi so|so|misi__, la

re__ mi so|(x5)fa#
re__ mi__so|la re__mi__
si la do* si
la so|(x4) re* la

so| so| la si re* si si so| la
so| la si si
la so| la si re* si si
so| la
so| la so| so|
mi so| la si si
la si si
mi si la si la so| la so|
so|, so|, la so| so|
si re* mi*__re* re*
si re* mi*__re* la
si re* mi*__re* re*
si re* mi*__mi* re*
so| so| so| si
so| so| so| re
so| so| so| si
so|(x5)

mi so| la si re* si re* si
la so| mi
so| mi so|
re* la
si la
si so|
so| so| si so| so| so|
fa#__ re__ so| fa#
re mi so| la si si
la si si
so| si la
la la
do#* do#*, mi* mi*
sila silami
so| so| la, so| so|__

No hay comentarios:

Publicar un comentario