I'll be there (Michael Jackson), notas para flauta

Notas para flauta "I'll be there" de Michael Jackso

 la la# la la# do* so| so|
fa so| fa so| la mi mi
re fa la# la so|
do re fa fa

la la# la la# do* so| so|
fa so| fa so| la mi mi
re fa la# la so|
do re fa fa

re#* re#* re#* do* re#* do* re#*
la# re* re* fa* re* fa* re* fa* re* . do* re* re#* do* do* re*
re#* re#* re#* la# do* re#* fa* re#*
la# re* re#* fa* . do* re* do* re* fa* re* re*

fa* re* do* la do* la do* re* do* so|
fa fa so| fa fa so| la mi fa mi
re fa la# la so|
do re fa fa

la la# la la# do* so| so|
la la la# la so| la do do re do
re fa la# la so|
do re fa so| fa
re#* re#* re#* do* re#* do* re#*
la# re* re* fa* re* fa* re* fa* re* . do* re* re#* do* do* re*
re#* re#* re#* la# do* re#* fa* re#*
la# re* re#* fa* . do* re* do* re* fa* re* re*

fa* re* do* la do* la do* re* do* so|
fa fa so| fa fa so| la mi fa mi
re fa la# la so|
do re fa so| fa
fa* re* do* do* re* so| fa

la so| la do* re*
fa* do* do* re*
re fa la# la so|
do re fa so| fa

final
do* la# la la so| do re fa so|

No hay comentarios:

Publicar un comentario