Kokiri Forest (Zelda), notas para flauta

Notas para flata del tema del boque Kokiri (Kokiri Forest) del videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time:

so| do* so| mi re
mi fa so| la so|
fa so| fa
mi re mi re do


la do* la si re*
la do* mi* re* si


la do* la si re*
la do* re* mib* fa*


so| do* so| mi re
mi fa so| la so|
fa so| fa
mi re mi re do


la do* la si re*
la do* mi* re* si


la do* la si re*
la do* re* mib* fa* re*

No hay comentarios:

Publicar un comentario