Spiral Mountain (Banjo Kazooie), notas para flautaNotas para flauta de "Spiral Mountain" del videojuego 3D Banjo Kazooie:

so|* so|* so|* la* so|* re* do* do* re* do* so| so|
la so|# la si do* si la so| so| la so| mi fa re mi
so| la si do* do* re* do* so| so|
mi* re#* mi* re* do* do* do# re* re* mi* la
si sib si la so| so| la si do* do* re* do* so| so|
do* do* re* do* so|# so|#
do* do* re do la la
do* do* re* re#* re* do* la do* do* re* do* so| so|
si sib si la so| so| la si do* do* do* do* la do* do* do* do*


so|* so|* so|* la* so|* re* do* do* re* do* so| so|
la so|# la si do* si la so| so| la so| mi fa re mi
so| la si do* do* re* do* so| so|
mi* re#* mi* re* do* do* do# re* re* mi* la
si sib si la so| so| la si do* do* re* do* so| so|
do* do* re* do* so|# so|#
do* do* re do la la
do* do* re* re#* re* do* la do* do* re* do* so| so|
si sib si la so| so| la si do* do* do* do* la do* do* do* do*
si_la_so|_si fa so| la fa do*_re*do*_re*do*_re*_do*_re*(rapido)
do re mi do so|_la_so|_la_so|_la_so|_la (rápido)
fa so| la fa do*_re*do*_re*do*_re*_do*_re* (rápido)
si si la la si si so| so|
fa so| la fa do*_re*do*_re*do*_re*_do*_re* (rápido)
do re mi do so|_la_so|_la_so|_la_so|_la (rápido)
fa so| la fa fa# so| -la -fa
fa# so| si so| si re* so|*


so|* so|* so|* la* so|* re* do* do* re* do* so| so|
la so|# la si do* si la so| so| la so| mi fa re mi
so| la si do* do* re* do* so| so|
mi* re#* mi* re* do* do* do# re* re* mi* la
si sib si la so| so| la si do* do* re* do* so| so|
do* do* re* do* so|# so|#
do* do* re do la la
do* do* re* re#* re* do* la do* do* re* do* so| so|
si sib si la so| so| la si do* do* do* do* la do* do* do* do*

No hay comentarios:

Publicar un comentario