Mario Bros theme, notas para flautaNotas para flauta del tema del famoso videojuego de Super Mario Bros
1.-mi*,mi*,mi*,do*,mi*,so|*,so|,
2.-do*,so|,mi,la,si,la#,la,so|.mi*,so|*,la*,fa*,so|*,mi*,do*,re*,si,,,se repite
3.
-so|*,fa#*,fa*,re#*,mi*,so|#,la,do*,la,do*,re*,so|*,fa#*,fa*,re#*,mi*,do**,do**,­do**,
so|*,fa#*,fa*,re#*,mi*,so|#,la,do*,la,do*,re*,re#*,re*,do*,,
,se repite
4.-do*,do*,do*,do*,re*,mi*,do*,la,so|,do*,do*,do*,do*,re*,mi*,do*,do*,do*,do*,re*mi*,
do*,la,so|,mi*,mi*,mi*,do*,mi*,so|*

5.-se repite numero 2 dos veces
6.-
mi*,do*,so|,so|#,la,fa*,fa*,la,si,la*,la*,la*,so|*,fa*,mi*,do*,la,so|,mi*,do*­,so|,so|#la,fa*,fa*,la,si,fa*,fa*,fa*,mi*,re*,do*,, se repite
7.-se repite numero 4
8.- se repite una so|a vez numero 7

Otra versión del tema de Mario Bros en flauta:


mi mi mi do mi so|
do so| mi la si la# la so| mi so| la fa so| mi do re si do
(BIS)

so| fa# fa re# mi so| la do la do re
so| fa# fa re# mi do do do
so| fa# fa re# mi so| la do la do re
mi re do
(BIS)

do do do do re mi do la so|
do do do do re mi
do do do do re mi do la so|
mi mi mi do mi so|


do so| mi la si la# la so| mi so| la fa so| mi do re si do (BIS)

so| fa# fa re# mi so| la do la do re
so| fa# fa re# mi do do do
so| fa# fa re# mi so| la do la do re
mi re do
(BIS)

mi do so| so|# la fa fa la
si la la la so| fa mi do la so|
mi do so| so|# la fa fa la
si fa fa fa mi re do
(BIS)

do do do do re mi do la so|
do do do do re mi
do do do do re mi do la so|
mi mi mi do mi so|


do so| mi la si la so|# si la so|

Otra versión de Mario Bros theme en flauta


mi* mi*mi* do* mi* so|*

do* so| mi la si sib la so|, mi* so|* la* fa* so|* mi* do* re* si
do* so| mi la si sib la so|, mi* so|* la* fa* so|* mi* do* re* si


so|* fa#* fa* re#* mi* so|# la do* la do* re*
so|* fa#* fa* re#* mi* do** do** do**


so|* fa#* fa* re#* mi* so|# la do* la do* re*
re#* re* do*


so|* fa#* fa* re#* mi* so|# la do* la do* re*
so|* fa#* fa* re#* mi* do** do** do**


so|* fa#* fa* re#* mi* so|# la do* la do* re*
re#* re* do*


do* la do* re* mi* do* la so|
do* la do* re* mi*
do* la do* re* mi* do* la so|
do* la do* do* re* mi*

No hay comentarios:

Publicar un comentario