Baa Baa Black Sheep, notas para flautaNotas para flauta de "Baa Baa Black Sheep", rima tradicional inglesa:

re re la la si do#* re* si la, so| so| fa# fa# mi mi re...
O puede ser
re re la la si si si si la, so| so| fa# fa# mi mi re...

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

No hay comentarios:

Publicar un comentario