Target (Digimon Adventure), notas para flauta

Notas para flauta del tema "Target" de Akai Shougeki para Digimon 2:

re* re* re* do* fa fa
fa re#* re* do* sib
sib sib do* so| sib do*


re* re* re* do* fa fa
fa so| sib fa so|


re* re* re* do* fa fa
fa re#* re* do* sib
sib sib do* so| sib do*


re* re* re* fa* re* do*
do* re* sib so| so|


so| so| so| re* do*
sib la sib do* do* do* fa* sib


sib do* re#* re* do* fa* re#*
re#* re* re#* re* fa* re#*
re* re#* re* re#* re*


re* fa* re* so|* so|* fa* re* do* re*
sib sib re* do* do* do* sib so|*


re* fa* re* so|* so|* fa* re* do* re*
sib sib re* do* sib do* sib do* re* so|*


so|* fa* re*
so|* fa* re*
fa* so|* so|*

No hay comentarios:

Publicar un comentario